Als werkgever

Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot ziekteverzuim en daarmee tot verminderde productiviteit en hoge kosten. Als het  niet lukt een arbeidsconflict op te lossen of als je als partijdig wordt gezien, kan een onafhankelijke mediator van The Lime Tree hulp bieden.

Bespreek allereerst de mogelijkheid van mediation met betrokken partijen en eventueel de bedrijfsarts en/of personeelszaken. Als partijen akkoord gaan met mediation, kun je een mediator benaderen. Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een “re-integratieplan” op te stellen. Een van de acties die je bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen is mediation.

Als werknemer

Als je betrokken bent bij een arbeidsconflict, wil je dit zo snel mogelijk uit de wereld hebben. Als je leidinggevende hier niet in slaagt of als partijdig wordt beschouwd, kan hulp van een onafhankelijke mediator van The Lime Tree worden ingeroepen. Bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met je leidinggevende, personeelsconsulent of bedrijfsarts.

Bespreek de mogelijkheid van mediation met de andere partij of vraag je leidinggevende dit te doen. Als de andere partij akkoord gaat met mediation, kun je een mediator benaderen. Wanneer je door het conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, ben je wettelijk verplicht om samen met je werkgever een “re-integratieplan” op te stellen. Een van de acties die je bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen, is mediation.

Mediation arbeidsconflict starten

Overweeg je een mediation in te zetten bij jouw (arbeids)conflict? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.