De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie kunnen wij niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel of accuraat is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie tenzij er van onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.