Wat is mediation?

Letterlijk vertaald betekent mediation ‘bemiddeling’. Een mediator (onafhankelijke, neutrale conflictbemiddelaar) staat tussen de partijen en probeert de partijen bij elkaar te brengen om zélf tot een gezamenlijke oplossing van het geschil te komen. De mediator legt partijen geen beslissing op: partijen houden de regie over de oplossing in eigen hand.


Wie kiest er welke mediator er wordt ingezet?

De keuze van de mediator wordt doorgaans door The Lime Tree genomen. The Lime Tree heeft een landelijk netwerk van ervaren arbeidsmediators. Doordat de keuze door The Lime Tree gemaakt wordt en niet door werkgever of werknemer, wordt er altijd een onafhankelijke, neutrale mediator ingezet.


Bieden jullie mediations ook online aan?

The Lime Tree biedt de mogelijkheid tot een online mediation traject. Daar zijn echter twee voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • De casus moet zich daarvoor lenen en
 • Beide partijen moeten hiermee akkoord gaan.

Wat is het verschil tussen een (conflict)bemiddelaar, mediator, procesbegeleider en conflictcoach?

Het begrip bemiddeling is heel breed en vrij inzetbaar. Iedereen kan bemiddelen (bijvoorbeeld in een gezinssituatie waar de broer bemiddeld tussen twee zussen, om een ruzie te voorkomen/harmonie te bewaren. Een mediator is een soort van bemiddelaar; maar dan wel met duidelijke afspraken en voorwaarden die van te voren zijn vastgelegd.
Een procesbegeleider bewaakt en stuurt de discussie, zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.
Een conflictcoach is een coach die één van de partijen begeleidt om anders om te (leren) gaan met conflicten.
Een belangrijk verschil tussen een mediator en bemiddelaar: een mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat de partijen zelf een oplossing vinden. Een bemiddelaar is vaak juist actief betrokken op inhoudsniveau en komt zelf met een inhoudelijk voorstel waar partijen ja of nee tegen kunnen zeggen.
The Lime Tree is een trainingsinstituut dat zich volledig gefocust heeft op mediation.


Ik heb een conflict met mijn baas/leidinggevende/collega en wil graag dat dit opgelost wordt. Kan ik als werknemer het initiatief nemen om mediation aan te vragen?

Ja, iedereen kan de eerste stap zetten. Wat jouw rol in het conflict ook is (werkgever, werknemer, bedrijfsarts of personeelsconsulent) iedereen kan het initiatief tot mediation nemen. Het is wel belangrijk dat alle conflictpartijen achter mediation staan voordat de mediation van start gaat.


Eén van mijn medewerkers komt regelmatig in conflictsituaties terecht. Wat kan ik hier als manager/leidinggevende aan doen?

Het komt voor dat het (onbewuste) gedrag van iemand bovengemiddeld vaak een reactie teweegbrengt bij anderen. Een conflictcoach zou iemand bewust kunnen maken van het effect van zijn gedrag.


Hoe lang duurt een mediation traject meestal?

Dat verschilt per situatie. Om toch een indicatie te geven: bij arbeidszaken zien we vaak gemiddeld 3 sessies van elk zo’n 2 uur. Totale duur van het traject neemt meestal zo’n 2 maanden in beslag. Ook dit is weer afhankelijk van de situatie. Soms is het wenselijk om de gesprekken kort na elkaar te voeren. Het kan ook zijn dat er “huiswerk” wordt mee gegeven en er juist enige tijd nodig is om te kijken hoe de gemaakte afspraken in de praktijk werken.


Op welke termijn kan een mediation van start gaan?

In principe op zeer korte termijn. Zodra wij de benodigde gegevens van de conflictpartijen ontvangen hebben, neemt de intake mediator binnen (max.) 2 werkdagen contact op met beide partijen.


Wat kost mediation?

Dat verschilt per situatie en is o.a. afhankelijk van het aantal gesprekken. Dit heeft te maken met de complexiteit van de kwestie en de personen die erbij betrokken zijn. Gemiddeld zijn er drie gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.


Wie betaalt de kosten van een mediation?

Bij een arbeidsconflict worden de kosten voor mediation doorgaans door de werkgever betaald. Voor particulieren geldt dat de kosten meestal gedeeld worden door de partijen. Zij kunnen echter een andere regeling overeen komen.


Valt mediation binnen mijn verzekering?

Mogelijk. Voor particulieren kan het zijn dat mediation als dienst is opgenomen in jouw rechtsbijstandsverzekering. We adviseren je om contact op te nemen met je verzekeraar voor meer informatie.
In het geval van een echtscheidingsmediation wijst de mediator voorafgaand aan het traject beide partijen op een gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De overheid betaalt soms een deel van de kosten voor mediation. Het hangt van jouw persoonlijke (inkomens)situatie af of je hiervoor in aanmerking komt. Je betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Kijk op de website van Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.


Wanneer kan ik mediation inzetten?

Als er een spanning is tussen jou en iemand anders (baas, collega, echtgenoot, compagnon, zakenpartner, etc) waar jullie zelf samen niet meer uitkomen. En als jullie allebei de intentie hebben om tot een oplossing te komen omdat jullie in de toekomst nog met elkaar te maken hebben.


Wanneer kan mediation niet ingezet worden?

Mediation kan eigenlijk altijd worden ingezet, tenzij:

 • Je graag een gerechtelijke uitspraak wil
 • Het bewijs van het eigen gelijk wil, en/of
 • Je baat hebt bij vertraging van het oplossen van het conflict.
 • Zolang alle partijen bereid zijn met elkaar rond te tafel plaats te nemen, kan mediation succesvol zijn.

Wie zijn de mediators uit het netwerk van The Lime Tree?

De mediators uit het netwerk van The Lime Tree zijn zeer ervaren procesbegeleiders en specialisten op het gebied van conflictbemiddeling. Zij zijn allemaal MfN registermediator en hebben specifieke deskundigheid op het gebied waar het geschil overgaat.
The Lime Tree beschikt over een landelijk dekkend netwerk van mediators. Daardoor is er altijd een mediator bij je in de buurt beschikbaar. Mocht jouw mediator onverwacht uitvallen, dan kan er altijd op korte termijn een andere mediator ingeschakeld worden.


Wat is de Mediatorsfederatie Nederland?

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Zie voor meer informatie www.mfnregister.nl.


Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation heeft de volgende voordelen:

 • Snel
 • Relatief goedkoop
 • Je blijft de baas over je eigen conflict en de oplossing ervan
 • Creatieve oplossingen zijn mogelijk
 • Geen onnodige beschadiging van relaties
 • De belangen (in plaats van de standpunten) en de toekomst (in plaats van het verleden) staan centraal
 • Win-win situatie

Vervangt een mediation een rechtszaak?

Nee, mediation kan een rechtszaak wel voorkómen. Soms adviseert een rechter om te proberen om de kwestie eerst op te lossen via mediation.


Hoe werkt mediation bij The Lime Tree?

Bekijk hier onze werkwijze.


Is er een checklist, zodat ik weet of mediation geschikt is in mijn situatie?

Ja. Beide partijen:

 • Hebben een (groeiend) conflict;
 • stellen het op prijs dat een juridische procedure voorkomen wordt;
 • hoeven geen rechterlijke uitspraak;
 • hechten waarde aan vertrouwelijkheid;
 • zijn gebaat bij een snelle oplossing;
 • vinden de (toekomstige) relatie met de andere partij belangrijk;
 • komen er onderling niet meer uit;
 • zien mogelijkheden voor oplossingen;
 • willen graag invloed op de uitkomst van de oplossing.

Indien je de meeste vragen met ‘ja’ beantwoord hebt, is mediation zeker het overwegen waard.


Staat jouw vraag hier niet tussen?

Neem gerust (vrijblijvend) contact op. The Lime Tree is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur. Kijk voor onze contactgegevens op onze contact pagina.