Onze werkwijze in beeld


Dit is onze werkwijze in het kort bij zakelijke mediations. We lichten het proces hieronder uitgebreider toe. Bij conflicten in de privésfeer gaan wij anders te werk. Kijk op Mediation bij echtscheiding of Mediation bij familiezaken voor meer informatie.

1. Voorfase van mediation

Op het moment dat je contact met ons opneemt, schetsen wij globaal hoe wij werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De andere partij en jijzelf ontvangen dan van ons informatie over onze werkwijze en mediation in het algemeen. Daarna heeft onze intake mediator een telefonisch intakegesprek met beide partijen. Hierin beantwoordt de mediator je vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is, zoekt The Lime Tree een geschikte mediator bij jou in de buurt.

2. Het eerste mediationgesprek

Een andere, onafhankelijke mediator neemt contact op met de mediationpartijen voor het plannen van het eerste gesprek. Voor de start ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend.

3. De mediation vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Telefoontjes tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.

Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat jullie beiden ook echt zeggen waar het om gaat en dat jullie ook begrijpen wat de ander bedoelt.

4. De oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat jullie de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator zal zelf geen advies geven. Als het nodig is kun je een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn, legt de mediator dat zo nodig vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.


Kosten mediation

Voor de telefonische intake geldt een vast tarief. Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaal je een uurtarief. Hierbij geldt uiteraard dat alleen wordt betaald voor de uren die daadwerkelijk besteed zijn. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.

Als het bedrijf waar je werkt, de verzekeraar, arbodienst of andere instantie je verwezen heeft naar The Lime Tree, dan gelden er afspraken over intake, kosten en aantal gesprekken. The Lime Tree brengt de opdrachtgever hier van te voren van op de hoogte.

Locatie van de mediation

De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op het kantoor van de mediator. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. In voorkomende gevallen kan ook een andere locatie worden gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat.


Overweeg je een mediation in te zetten bij jouw conflict, vraag dan vrijblijvend een offerte of een brochure aan.