(Echt)scheidingsmediation bij The Lime Tree is een gestructureerde manier om de scheiding zo optimaal mogelijk te regelen. Wij werken bij echtscheiding volgens het S-K-B model. Zo wordt er altijd aandacht besteed aan:

1) De scheidingsmelding (S)

Met de scheidingsmelding wordt formeel vastgesteld dat je de scheiding definitief door wilt voeren. Deze fase dient als basis voor de volgende fases. Een valkuil is wanneer de volgende fase van de echtscheiding door een van de partijen wordt ingegaan voordat de fase van de scheidingsmelding door de ander is afgerond. Deze fase waarin bijbehorende emoties kunnen worden verwerkt is nodig als basis voor de volgende fases.

2) De kinderen, het ouderschapsplan (K)

In de tweede fase van de (echt)scheidingsmediation staan de kinderen centraal. Het ouderschapsplan wordt opgesteld en alle afspraken, die betrekking hebben op de kinderen, worden vastgelegd. Jullie zijn samen, als ouders, in gesprek over de belangen van de kinderen.

3) De boedel en financiële regelingen (B)

In dit laatste onderdeel komen de overige praktische en financiële zaken aan bod. Door dit als laatste te doe wordt het risico voorkomen dat onenigheid, die hieruit kan voortkomen, invloed heeft op de twee eerste fases. De mediator kan jullie optimaal bijstaan in het verwerken van de (echt)scheiding, het opstellen van het (wettelijk verplichte) ouderschapsplan en de boedelscheiding.

Wil je een echtscheidingsmediator inschakelen? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.