dr. Marijke Spanjersberg
 
Specialist op het gebied van systeemdenken en systeeminterventies. Met haar organisatieadviesbureau helpt ze bij samenwerkingsvraagstukken, ze is acteur van het boek Systeemdenken in de praktijk en docent van de door haar ontwikkelde leergang en masterclass Systeeminterventies. Ze was trainer van de opleiding Teamconflicten bij The Lime Tree, nu is ze daar gastdocent en geeft ze uitleg geeft over de Triadentool.

Een van de kenmerken van een conflict is dat de relaties de baas worden van de inhoud. Oftewel: als Justin in conflict is met Ben en goed bevriend is met Anna, dan zal hij wat Ben inbrengt afwijzen en instemmen met de bijdragen van Anna, ongeacht wat Ben en Anna zeggen. Met andere woorden: we kunnen ook los van de inhoud naar de onderlinge relaties in een conflict kijken.

De Triadenmethode

Hoe doe je dat? Kort gezegd gaat dat in drie stappen:

  • Stap 1: Je tekent de onderlinge relaties van alle betrokken actoren: zijn die goed of zijn die niet goed?
  • Stap 2: Je analyseert het netwerk van relaties aan de hand van een aantal systeemprincipes. Dat doen we met behulp van de triadenmethode: we analyseren het netwerk steeds in eenheden van drie personen.
  • Stap 3: Je bespreekt je netwerkplaatje en je interventievoorstellen met betrokkenen.

In dit YouTube-filmpje zie je een kleine demo:

Deze werkwijze is een ontschuldigende en praktische manier om spanning te verminderen en de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren. In het filmpje is gebruik gemaakt van een online tool om relatienetwerken te tekenen en te analyseren: de triadentool.

Over dit alles valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Wil je leren hoe je kunt interveniëren op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen? Kijk dan eens naar de training Teamconflicten Oplossen en de verdiepingsmodule Leren werken met de triadentool.