Teamconflicten oplossen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je teamconflicten kunt oplossen. Je krijgt praktische interventietechnieken aangereikt om interactiepatronen in teams bloot te leggen, bespreekbaar te maken en op te lossen.

Systemisch werken betekent: afstand nemen van de individuele eigenschappen van de teamleden en de blik richten op de onderlinge relaties. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En hoe kun je als begeleider helpen om die verlammende patronen om te buigen in constructieve samenwerking?

Bestemd voor
Iedereen die binnen werksituaties te maken heeft met groeps- en teamconflicten.

Doelstelling
Op basis van de verhalen die de teamleden je vertellen over het conflict probeer je  een ‘nieuw verhaal’ te construeren, waarmee het team wordt gemotiveerd om te werken aan verbetering van de samenwerking. Je leert een scala aan interventies, waaronder:

 • Het tekenen van een relatienetwerk;
 • Het in kaart brengen van improductieve patronen en spelregels;
 • Systemische vraagtechnieken, zoals de circulaire en de oplossingsgerichte vraagtechniek. Effectieve technieken om teampatronen bespreekbaar te maken én teamleden te laten ervaren hoezeer zijzelf bij machte zijn om hun conflicten op te lossen;
 • Het creëren van een nieuw en helend verhaal;
 • Verbindend in plaats van splitsend taalgebruik.

Onderwerpen
Onderwerpen die in de training aan de orde komen zijn:

 • Formele en informele settings voor groepen: hoe regel je de vertrouwelijkheid in (grote) groepen, wie zitten er aan tafel en wie niet, hoe te handelen als teamleden niet mee willen doen, hoe om te gaan met deelconflicten binnen het team en wat te doen als de opdrachtgever een rapportage op schrift wil?
 • Kijken met de bril van de systeemdenker op: hoe wordt het individu beïnvloed door het systeem van betrekkingen waar men zich in beweegt en hoe beïnvloedt het individu het systeem? En hoe helpt breder kijken dan alleen naar de brandhaard van het conflict, om tot oplossingen te komen?
 • Interventietechnieken:  systemische vraagtechnieken, ‘een nieuw verhaal construeren’, oplossingsgerichte interventietechnieken, de kunst van het omdraaien, de kracht van verbindende taal en meer.

Triadentool

Tijdens de opleiding leer je om relatietekeningen te maken met pen en papier. Er is ook een online tool beschikbaar die in een handomdraai mooie netwerkplaatjes maakt en die direct inzicht geeft in de verschillende interventiemogelijkheden. De triadentool brengt je op verrassende ideeën! Dr. Marijke Spanjersberg komt als gastdocent de Triadentool licentietraining toelichten.

Teamconflicten oplossen

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je teamconflicten kunt oplossen. Je krijgt praktische interventietechnieken aangereikt om interactiepatronen in teams bloot te leggen, bespreekbaar te maken en op te lossen.

Systemisch werken betekent: afstand nemen van de individuele eigenschappen van de teamleden en de blik richten op de onderlinge relaties. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En hoe kun je als begeleider helpen om die verlammende patronen om te buigen in constructieve samenwerking?

Bestemd voor
Iedereen die binnen werksituaties te maken heeft met groeps- en teamconflicten.

Doelstelling
Op basis van de verhalen die de teamleden je vertellen over het conflict probeer je  een ‘nieuw verhaal’ te construeren, waarmee het team wordt gemotiveerd om te werken aan verbetering van de samenwerking. Je leert een scala aan interventies, waaronder:

 • Het tekenen van een relatienetwerk;
 • Het in kaart brengen van improductieve patronen en spelregels;
 • Systemische vraagtechnieken, zoals de circulaire en de oplossingsgerichte vraagtechniek. Effectieve technieken om teampatronen bespreekbaar te maken én teamleden te laten ervaren hoezeer zijzelf bij machte zijn om hun conflicten op te lossen;
 • Het creëren van een nieuw en helend verhaal;
 • Verbindend in plaats van splitsend taalgebruik.

Onderwerpen
Onderwerpen die in de training aan de orde komen zijn:

 • Formele en informele settings voor groepen: hoe regel je de vertrouwelijkheid in (grote) groepen, wie zitten er aan tafel en wie niet, hoe te handelen als teamleden niet mee willen doen, hoe om te gaan met deelconflicten binnen het team en wat te doen als de opdrachtgever een rapportage op schrift wil?
 • Kijken met de bril van de systeemdenker op: hoe wordt het individu beïnvloed door het systeem van betrekkingen waar men zich in beweegt en hoe beïnvloedt het individu het systeem? En hoe helpt breder kijken dan alleen naar de brandhaard van het conflict, om tot oplossingen te komen?
 • Interventietechnieken:  systemische vraagtechnieken, ‘een nieuw verhaal construeren’, oplossingsgerichte interventietechnieken, de kunst van het omdraaien, de kracht van verbindende taal en meer.

Triadentool

Tijdens de opleiding leer je om relatietekeningen te maken met pen en papier. Er is ook een online tool beschikbaar die in een handomdraai mooie netwerkplaatjes maakt en die direct inzicht geeft in de verschillende interventiemogelijkheden. De triadentool brengt je op verrassende ideeën! Dr. Marijke Spanjersberg komt als gastdocent de Triadentool licentietraining toelichten.

 • Data en locatie
 • Trainer(s)
 • Praktische informatie
 • Periode Locatie
  30-9-2024 - 6-1-2025 The Lime Tree (Bilthoven)
  Trainer(s)
  Annemarie de Graaf, Marijke Spanjersberg Direct inschrijven
  Dag DatumTijd
  Maandag30-09-202409:30 - 16:30 uur
  Maandag07-10-202409:30 - 16:30 uur
  Maandag11-11-202409:30 - 16:30 uur
  Maandag25-11-202409:30 - 16:30 uur
  Maandag09-12-202409:30 - 16:30 uur
  Maandag06-01-202509:30 - 16:30 uur
 •   Ariane van Heijningen
    
    drs. Selma Busser
    

  Gastdocent
  Tijdens de training komt dr. Marijke Spanjersberg de Triadentool toelichten:

    dr. Marijke Spanjersberg
   
 • Werkwijze
  Kennisoverdracht in plenaire sessies wordt afgewisseld met demonstraties, film en praktische oefeningen op basis van casuïstiek van de trainers en van de deelnemers zelf. Op de laatste dag zijn trainingsacteurs aanwezig die een teamconflict ensceneren. De opdracht aan de deelnemers is om dit team weer op de rails te krijgen. De sfeer gedurende de hele opleiding is open en ongedwongen, gericht op leren en experimenteren.

  Materiaal
  U krijgt van The Lime Tree een cursusmap met daarin verzamelde literatuur. Daarnaast maken we in de opleiding gebruik van het boek Systeemdenken in de praktijk, Spanjersberg e.a., uitgeverij Stilinovi (inclusief demonstratie-dvd over het circulaire interview bij een team in conflict).
  U hoeft dit boek niet zelf te bestellen, u ontvangt het op de eerste trainingsdag.