Exit mediation

De mediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk legt de mediator de afspraken vast in een beëindigingovereenkomst, die werkgever en werknemer ondertekenen.

Een ontslagprocedure bij de kantonrechter is kostbaar en tijdrovend en de uitkomst is vaak onvoorspelbaar. In een exit-mediaton kunnen partijen snel duidelijkheid krijgen over hun positie en gezamenlijk tot een voor beiden acceptabele oplossing komen en daarmee veel kosten besparen.

Wil je een exit mediation starten, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.