Mediator kiezen
Het artikel geeft handvatten voor het kiezen van een zakelijke mediator, benoemt de gebruikelijke procedures binnen het traject, schetst de voor- en nadelen van mediation en gaat in op de vervolgstappen na mediation.

Onder de loep
Tien nationaal opererende mediation aanbieders zijn door HR Rendement onder de loep genomen. The Lime Tree, met haar landelijk dekkende netwerk van mediators, is ook meegenomen in deze analyse. De marktanalyse is terug te vinden op de laatste pagina van het document.


Lees het artikel (pdf)

Intake
In de voorfase van mediation werkt The Lime Tree iets anders dan de andere aanbieders.
Na het eerste contact, heeft een intake mediator een telefonisch intakegesprek met beide partijen. Hierin beantwoordt de intake mediator vragen en beoordeelt hij of de kwestie geschikt is voor mediation:

  • Wanneer dit wel het geval is, zoekt The Lime Tree een geschikte mediator in de buurt.
  • Als blijkt dat de kwestie niet geschikt is voor mediation, geeft dit de opdrachtgever een financieel voordeel, want de kosten blijven beperkt. Alleen de telefonische intakes worden in rekening gebracht.

Lees meer over onze werkwijze.