Binnen de overheidssfeer is mediation inmiddels aardig ingeburgerd. Provincies, gemeenten, justitie en belastingdienst zetten steeds vaker mediation in om geschillen met burgers en bedrijven op een klantvriendelijke en effectieve wijze op te lossen. Mediation geeft de burger het gevoel dat hij serieus wordt genomen. Een luisterend oor kan veel frustraties voorkomen.

Voor overheidsinstanties geldt dat zij met mediation hun dienstverlening vergroten en langdurige klachtenprocedures en bezwaarschriften kunnen voorkomen. Ook bij geschillen tussen overheidsorganen is mediation het ‘smeermiddel’ om snel tot een oplossing te komen.

The Lime Tree beschikt over mediators die oog hebben voor bestuurlijke verhoudingen, de wettelijke kaders kennen en gevoel hebben voor de ambtelijke cultuur. Lees meer over onze algemene werkwijze.

Mediation bij bestuurszaken aanmelden

Wil je u conflict binnen de overheid of gemeente aanmelden, vul het aanmeldformulier voor mediation in.