Werk- mediationervaring
Sinds 2001 werk ik als mediator, bemiddelaar, gespreks- en procesleider, teamcoach en trainer. Mensen schakelen me in als het ze zelf niet lukt om samen verder te komen. Ik help bij het voeren van een ander en nieuw gesprek, waarin zorgen, behoeftes en belangen aan de orde komen en waarin mensen gezamenlijk tot een oplossing komen.

In familierelaties:

 • binnen families, binnen familiebedrijven of tussen familieleden onderling.

In samenwerkingsrelaties:

 • tussen individuen
 • binnen teams
 • in een maatschap
 • tussen vennoten
 • tussen bestuurder en OR

Wat is jouw drijfveer als mediator?
Als mediator – gespreksleider help ik mensen om in lastige kwesties tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt.

Wat kunnen partijen van jou verwachten aan de mediationtafel?
Ben je in je familie of in een werksituatie vastgelopen in het gesprek en komen jullie daar samen niet meer uit? En moet er wel een gezamenlijke stap gezet worden? Dat is meestal bijzonder pijnlijk en ongemakkelijk voor alle betrokkenen. De meeste mensen vinden het lastig om een derde te moeten inschakelen om daarbij te helpen. Dat snap ik goed. Uit ervaring weet ik dat ik als mediator weer opnieuw beweging breng in het onderlinge gesprek, en ook beweging in het uitzicht op een oplossing.
Wat u daarbij van mij kunt verwachten:

 • ik start met individuele intakes met alle betrokken, zodat u mij kunt leren kennen en ik u;
 • iedereen krijgt de gelegenheid om zijn/haar verhaal te doen, waarbij uw zorgen en belangen centraal staan;
 • in gemeenschappelijke gesprekken exploreren we mogelijke oplossingsrichtingen;
 • een voor iedereen acceptabele oplossing leggen we zo nodig (in overleg met uw adviseurs) vast in en onderlinge vaststellingsovereenkomst.

Registraties / Lidmaatschappen

 • MfN registermediator
 • Lid Groep Arbeids Mediation
 • Lid Mediators Vereniging Zuid

Talen

 • Nederlands
 • Engels

Locatie kantoor

 • Amsterdam