Teammediation is een vak apart. De gespecialiseerde mediators van The Lime Tree weten hoe zij de dynamiek in teams effectief op het juiste spoor kunnen krijgen. Bij grote groepen is het raadzaam meer dan één mediator bij het complexe proces te betrekken (co-mediation).

Onze mediators hebben ervaring in tal van sectoren. Met name in de medische wereld (denk aan maatschappen) en het onderwijs is mediation een probaat middel gebleken om verstoorde werkrelaties te herstellen.

Zijn er hele afdelingen bij het conflict betrokken dan gaat mediation bijna automatisch over in coaching, waarbij de mediator oog houdt op de voortgang van het proces en de partijen begeleidt naar de overeengekomen oplossing. Ook voor deze nazorg kun je bij The Lime Tree terecht.

Wil je een teammediation starten, vul het aanmeldformulier voor teammediation in.

Team-mediation.nl

The Lime Tree heeft een website gewijd aan het onderwerp teammediation, bekijk Team-mediation.nl.