In de zaak gaat het om een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Partijen hebben gezamenlijk besloten een mediationtraject in te gaan. De mediation heeft echter niet tot een oplossing van het arbeidsconflict geleid. Dit lijkt een belangrijke factor te zijn in de overweging van het Hof.

Uitspraak van het Hof: “De kantonrechter heeft overwogen dat partijen het erover eens zijn dat de arbeidsverhouding ernstig is verstoord. Die verstoring is onherstelbaar nu het conflict ook met mediation niet is opgelost”. Conclusie van het Hof is: ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Uitspraak-hof-verstoorde-arbeidsverhouding

Lees hier de uitspraak van het Hof.

Bron: nieuwsbrief MfN-register.