Bij NIDOS werken zogenoemde Intercultural Mediators die de minderjarige asielzoeker bijstaan in zijn zoektocht binnen het Nederlandse stelsel. De mediators hebben veel te maken met jeugdbeschermers, begeleiders en externe partijen. Zij werken echter vanuit het belang van het kind. Deze mediators hebben allen een vluchtelingen achtergrond en komen uit Afghanistan, Eritrea en Syrië. Zij staan de jongeren bij in het traject wat zij zelf letterlijk hebben meegemaakt.

Soms zijn er spanningen tussen de eisen die het systeem aan de jongere stelt en mogelijkheden die de jongere heeft om daar aan te voldoen. Vaak zit er een taalprobleem bij, maar dat zou eventueel ook met een tolk opgelost kunnen worden.

Waar deze mediators helpen is dat stuk waar ze vertrouwen krijgen van de jongere en toch ook het Nederlandse systeem voorrang kunnen laten hebben.
Deze groep kreeg twee dagen training in mediationvaardigheden die ze kunnen inzetten bij hun gesprekken. Waar een ‘echte’ mediator zijn onpartijdigheid altijd zal bewaken, komt de Intercultural Mediator op voor de belangen van het kind. Maar ook in samenspraak met de jeugdbescherming. De term meervoudig partijdig is in dit geval beter toepasbaar. De interculturele mediator steunt de pupil, in zijn weg door het systeem en verliest daarbij de belangen van de jeugdbescherming ook niet uit het oog.

Hoe moeilijk deze positie is bleek uit de vele rollenspellen die we hebben geoefend. De mediators hadden hun eigen praktijkzaken meegebracht en die werden nagespeeld. De mediators hebben geleerd zeer betrokken te zijn bij de personen en het proces en veel minder op de inhoud. De regels en systemen rondom minderjarige asielzoekers liggen behoorlijk vast, maar het gesprek daarover en vooral de manier waarop hierover kan worden gesproken, blijken bij uitstek het terrein van de Intercultural Mediators.

Trainers:

  • Pien Hoogenboom (The Lime Tree)
  • Jan Plevier (The Lime Tree)
  • Ibrahim Salama (NIDOS)

Alle deelnemers nogmaals dank voor jullie inzet, succes met het prachtige werk dat jullie doen en hopelijk zien we elkaar in de toekomst!