Ton van Pelt (1946) is van origine projectontwikkelaar industriële bedrijfsautomatisering, waarbij hij gedurende 12 jaar een managementfunctie bekleedde. In 1986 werd hij wethouder in de Gelderse Achterhoek. Zijn portefeuilles “Onderwijs, Economische Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer en Milieu” brachten hem geregeld in de positie van conflictbemiddelaar. Toen hij in 1994 burgemeester werd op de Zuid-Hollandse Eilanden, zette die bemiddelingsfunctie zich voort. Naast zijn studies, Politicologie, Bestuurswetenschappen, Gemeentekunde en Organisatiekunde, is hij een opleiding gaan volgen om mediator te worden (2006). Sinds  hij zijn politieke loopbaan heeft afgesloten is hij inzetbaar als mediator en voorlichter over mediation(vaardigheden).