Ik ben gespecialiseerd in mediations bij arbeidsconflicten in het onderwijs. Mijn ervaring binnen het onderwijs is opgebouwd uit de werkzame jaren binnen het werkveld, het functioneren op directie niveau en het invullen van de rol van bestuursvoorzitter en ook lid zijnde van een schoolbestuur binnen het voortgezet onderwijs. Kortom de kennis en kunde, vrijheid van handelen en reikwijdte van verantwoordelijkheid zijn op alle fronten beproefd.

Door het opzetten en leiden van een onderneming heb ik ook in het bedrijfsleven ervaring opgedaan. Op dit moment volg ik volg een postdoctorale studie arbeidsrecht (specifiek gericht op onderwijs). Waar het gaat om complexe vraagstukken werk ik samen met een topadvocaat arbeidsrecht.

Ik beschik over de kennis van de arbeidsvoorwaarden binnen het onderwijs.
Ook maak ik deel uit van een landelijk intervisienetwerk van specialisten.