Frans is geboren in 1953 en was van 1976 tot 1997 eigenaar en directeur van een onderwijsbegeleidingorganisatie. In 1998 werd hij wethouder in de gemeente Wisch. Vanaf 2001 tot 2014 was hij burgemeester. Hij is nu als zelfstandig ondernemer actief op de gebieden mediation, coaching en onderwijs.

Frans Spekreijse was burgemeester van de gemeente Lochem en de gemeente Wieringermeer, is MfN registermediator (sinds 2005), coach (sinds 2010) en onderwijsspecialist (sinds 1976). Hij zet zich o.a. in om te zorgen dat de overheid een klantvriendelijke, conflictoplossende, vraaggerichte en dienstverlenende organisatie wordt met zo min mogelijk regels en veel service. Dat deed hij als burgemeester en dat doet hij nu als lid van de projectorganisatie enmediation en als voorzitter van de Vereniging Mediation bij de Overheid (VMO) en als bestuurslid van de Mediation federatie Nederland (MfN).

Hij verzorgt in heel Nederland mediations. Zijn specialisaties liggen op het gebied van de overheid, bestuurs- en arbeidsconflicten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat dit zijn specialisaties zijn komt voort uit zijn ervaringen als ondernemer, onderwijsspecialist, burgemeester en coach.

Daarnaast is hij als project- of procesmediator in te zetten in stuur- of werkgroepen bij grote veranderingsprocessen. Hij zorgt ervoor dat standpunten omgezet gaan worden in persoonlijke belangen en die belangen weer vertaald gaan worden in gezamenlijke belangen.
Ook is hij actief bezig om mediation structureel te implementeren bij (overheids) organisaties, want bij het verbeteren van de communicatie spelen mediation(vaardigheden) een belangrijke rol. Bij mediation staat immers het respect voor elkaars positie centraal en vanuit respect en gelijkwaardigheid wordt gezocht naar oplossingen waarbij de belangen van alle partijen worden gediend.

Hij geeft ook -op verzoek- spreekbeurten over dienstverlening, de rol van de overheid en mediation.