Wat is jouw drijfveer als mediator?

Het bijdragen aan het oplossen van disfunctionele kanten van conflicten, zodat de positieve kanten worden benut met als doel dat medewerkers en organisatie meer welzijn ervaren.

Wat kunnen partijen van jou verwachten aan de mediationtafel?

Als MfN Register Mediator en trainer/docent/auteur 25 jaar ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsmediation. Als professioneel procesbegeleider hanteert Frank een informele en oplossingsgerichte aanpak. Hij weet met aandacht voor de deelnemers een ontspannen sfeer te creëren, waarin een evenwichtig en constructief gesprek en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen mogelijk worden. Hij begeleidt de deelnemers bij het verkrijgen van regie over hun situatie, zodat keuzes voor een inhoudelijke oplossing kunnen worden gemaakt. Als arbeidsjurist en mediator is Frank in staat om deelnemers zowel op het juridische gebied als de sociaal-psychologische context te begeleiden.

Registraties / Lidmaatschappen

  • MfN registermediator
  • Lid Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
  • Lid NMv (Nederlandse Mediatorsvereniging)
  • Lid VVA (Vereniging voor Arbeidsrecht)

Talen

  • Nederlands

Locatie kantoor

  • Driebergen/Zeist