mr. Frank J.J.M. Emmelot is werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven, waarin hij diverse bestuurlijke functies heeft vervuld en heeft geadviseerd op het terrein van arbeidsverhoudingen en samenwerkingsvraagstukken. Hij heeft als onderhandelaar veel ervaring opgedaan bij fusies, reorganisaties en veranderingsprocessen.

Vanaf 1997 is hij directeur van InterArbeid Mediation B.V. (IAMC) en vanaf 2004 partner bij Altena Mediation B.V. Hij heeft in de achterliggende 17 jaar als mediator bij vele honderden arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid, industrie, MKB, onderwijs, gezondheidszorg). Hij treedt op als procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken binnen teams (teammediation) en is gespecialiseerd in de bemiddeling bij vastgelopen reïntegratietrajecten bij ziekteverzuim in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en in exit-mediation.

Hij is als mediator verbonden aan de Rechtbank Utrecht en Amsterdam en aan het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht.

Hij is als docent arbeidsrecht, conflictbemiddeling en samenwerkingsvraagstukken verbonden aan Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) te Utrecht in het kader van de Medische beroepsopleiding Bedrijfsgeneeskunde, module Verzuim- en reïntegratie en arbeidsconflicten, alsmede de bij- en nascholing voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Hij is eveneens als docent verbonden aan The Lime Tree Mediation & Training Network te Bilthoven voor de vervolgopleiding Specialisatie Arbeidsmediation.

Daarnaast verzorgt hij trainingen arbeidsconflicthantering, ziekteverzuim en arbeidsrecht voor Cure & Care Development / HSK Groep te Arnhem, Cenzo (Centraal Netwerk Psychologische Zorg) te Amsterdam en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) te Utrecht.

Hij is als mediator ingeschreven in het Register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en als docent opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), beide registraties te Rotterdam.

Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN).

Het kantoor van IAMC is gevestigd in Driebergen, de werkzaamheden worden door heel Nederland verricht.