De mediators opleiding rondde ik in 1998 af. In de afgelopen jaren heb ik in alle gradaties van conflicten mogen bemiddelen. Sommige waren een paar maanden daarvoor ontstaan, andere kenden een historie van jaren.
Mijn focus in bemiddelingen is mij te richten op het luisteren naar de “ tussentaal” : wat betrokkenen letterlijk zeggen is natuurlijk belangrijk, maar de oorzaak en de oplossing van het conflict hoor ik vaak in de onuitgesproken boodschappen.

Ik heb het vak geleerd in woon gerelateerde conflicten, met name tussen buren, en ben mij vervolgens gaan specialiseren in conflicten op het terrein van arbeidsverhoudingen en samenwerking.

Sinds een aantal jaren bemiddel ik ook op deze terreinen binnen een Europese organisatie op het gebied van de ruimtevaart, waarbij cultuurverschillen tussen de verschillende nationaliteiten een rol spelen.
Ik rondde de studie economie af en vulde deze aan met kennis op het gebied van rechten en psychologie. De afgelopen vijfentwintig jaar ben ik, naast mijn mediationactiviteiten, werkzaam als directeur in verschillende organisaties op het terrein van gezondheidszorg en beroepsorganisaties van professionals.
Als bestuurslid van de Nederlandse Mediators vereniging was ik actief betrokken bij de ontwikkeling en verdere professionalisering van mediation.