Werk- mediationervaring

 • Gespecialiseerd in arbeids- en samenwerkings gerelateerde conflicten
 • Ingeschreven in het Mediation Register sinds 1997
 • In 2003 NMI (Nederlands Mediation Instituut) gecertificeerd
 • In 2014 MfN (Mediatorsfederatie Nederland) geaccrediteerd
 • Als mediator acht jaar verbonden aan de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA)
 • Verbonden aan de rechtbank, Juridisch loket en Hof in Amsterdam
 • Bestuurslid NMv, Nederlandse Mediators Vereniging (2008 – 2013)
 • Coaching van leidinggevenden en werknemers op het gebied van conflicthantering
 • Mede oprichter van de stichting Professionele Burenbemiddeling Amsterdam (PBA)

Wat is jouw drijfveer als mediator?
Conflicten grijpen in in het bestaan van mensen. Men lijdt eronder. Ik zie het elke keer aan tafel. Mijn drive is om de last die op hun schouders drukt te ontmantelen. Om een demotiverend hoofdstuk in hun leven te sluiten en een nieuwe pagina om te slaan via het vinden van een perspectief voor de (nabije) toekomst. En dat alles in gezamenlijk overleg.

Wat kunnen partijen van jou verwachten aan de mediationtafel?
Een betrokken persoon, die actief en constructief meedenkt om pragmatische oplossingen te bedenken voor de vraagstukken die zich voordoen. Neutraliteit en vertrouwelijkheid staan daarbij centraal. De stijl die bij hem past is: ontspannenheid proberen te creëren aan de mediationtafel, in het besef dat partijen vaak erg gespannen zijn en te maken hebben met een scala aan emoties.

Registraties / Lidmaatschappen

 • MfN registermediator
 • NMv lid
 • VMnH lid

Talen

 • Nederlands

Locatie kantoor

 • Amsterdam