Dominique studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft 20 jaar gewerkt in diverse (internationale) functies in het bedrijfsleven. Daarnaast is zij actief geweest in verschillende bestuursfuncties. In die rollen heeft zij regelmatig te maken gehad met conflicten, waarbij zij het leuk vond om deze op te lossen vanuit de overtuiging dat deze leiden tot groei van de organisatie én medewerkers. Zij bleek intuïtief goed in staat partijen tot elkaar te brengen en te begeleiden naar een oplossing. Door deze ervaring is het haar duidelijk geworden dat zij een natuurlijke aanleg heeft om mensen weer in beweging te krijgen bij vastgelopen conflicten.

Dominique is:

  • Mensgericht en analytisch
  • Flexibel en creatief
  • Positief en duidelijk

Sinds 2014 legt zij zich volledig toe op conflictmanagement. Zij is actief als MfN-register mediator voor zakelijke, arbeids- en samenwerkingsconflicten en als mediator aangesloten bij de Rechtbank Midden-Nederland. Zij begeleidt teams waarbij de spanningen zodanig zijn opgelopen dat een effectieve samenwerking niet meer mogelijk is. Tevens is zij actief als gecertificeerd vertrouwenspersoon waarbij zij medewerkers ondersteunt bij conflicten op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dominique leidt ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams. Als trainer is zij betrokken bij de mediation basisopleiding en verzorgt diverse in-company trainingen op het gebied van conflictdiagnose, conflictvaardigheden en onderhandelen. Dominique doet ook Engelstalige mediations. Tenslotte zet zij zich als vrijwilliger in als buurtbemiddelaar bij uit de hand gelopen burenruzies.

Voornaamste werkterreinen als mediator

  • Conflicten binnen (familie)bedrijven (strategie, reorganisatie, opvolging etc.)
  • Aandeelhoudersconflicten
  • Samenwerkingsconflicten
  • Conflicten bij fusies/overnames
  • Arbeidsconflicten