Cindy de Haas (1974) volgde de opleiding Facilitair Management en werkte in het bedrijfsleven in diverse managementfuncties. Verscheidene verbeter- en verandertrajecten zijn succesvol door haar begeleid. Zij merkte hierbij dat het beste uit mensen én organisaties halen, haar veel energie geeft.
Geboeid door de manier waarop mensen met elkaar communiceren en de vraag ‘wat maakt dat mensen doen wat zij doen en zeggen wat zij zeggen’, volgde zij een mediationopleiding. Deze opleiding heeft haar vermogen tot verbinden vergroot. Na de basisopleiding mediation volgde zij achtereenvolgens de specialisatie-opleidingen: arbeidsmediation, zakelijke mediation en strafmediation.
Sinds 2006 is Cindy zelfstandig ‘conflictregisseur’. In 2007 richtte zij haar eigen bedrijf op. Haar motto: ‘Op de windrichting kun je geen invloed uitoefenen, maar je kunt wel de zeilen bijstellen’.
Als erkend mediator bemiddelt Cindy in conflicten binnen bedrijven/ organisaties, in particuliere kwesties en tussen slachtoffers en verdachten van strafbare feiten. Zowel dreigende, bestaande als acute geschillen krijgen haar volle aandacht.

Cindy is

  • MfN-registermediator;
  • Rechtbankmediator;
  • Mediator in Strafzaken;
  • lid van de Groep Arbeidsmediation;
  • lid van de Rotterdamse Mediators Associatie;
  • auteur van het vakblad Nederlandse Mediation;
  • Auteur van het Fooks magazine. Zie pagina 23 voor het artikel ‘Hoe bereik je een soepele samenwerking?’ en het artikel over een teammediation, zie pagina 13: ‘Wat je denkt, zet je vast’.