MfN registermediator Astrid Kraag is voormalig advocaat op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Haar werkwijze kenmerkt zich door voortvarendheid vanuit de veronderstelling dat niemand het prettig vindt om lang “vast te zitten” in een conflict. Op betrokken wijze begeleidt zij de deelnemers in hun gesprek door eventuele communicatiepatronen zichtbaar te maken en op zoek te gaan naar andere belangen dan de standpunten. Hoewel zij de juridische kaders kent, laat zij het vinden van een gezamenlijke oplossing over aan de deelnemers.