Een andere functie ?

Anja werkt al jaren als eindredacteur bij Blad X wat wordt uitgegeven door uitgeverij Y. Robbert is de zakelijk directeur van Y. Door bepaalde omstandigheden vervalt de functie van Anja. Anja stelt voor als fotoredacteur aan de slag te gaan en Robbert ondersteunt dit. Dit vergt natuurlijk de nodige opleiding. Vooral Anja is behoorlijk kritisch en klaagt regelmatig dat het haar niet snel genoeg gaat. Ze wil het kunnen! Robbert stelt Anja dan gerust dat het gewoon wat meer tijd kost…
Bij Robbert ontstaan langzaam irritaties over de output van Anja. Op een zeker moment worden die irritaties zo groot dat het tot een uitbarsting komt. Voor Anja komt dit als een grote verassing, ze hadden immers kort geleden nog een positief beoordelingsgesprek gehad. Ze besluiten een mediator in te schakelen.
Tijdens de mediationgesprekken komt naar voren dat de werelden van Anja en Robbert eigenlijk al eerder uit elkaar zijn gelopen. Robbert moest de organisatie leiden in een wereld van bezuiniging en digitalisering. Anja was een periode ziek geweest, had privé behoorlijk wat mee gemaakt en was eigenlijk gewoon blij dat ze haar baan nog had. Van digitalisering weet Anja immers niets.

In de gesprekken komt naar voren dat Robbert, mede ingegeven door de jarenlange positieve werkrelatie met Anja, te lang niets heeft gezegd over irritaties ten aanzien van de werkzaamheden van Anja. Ook het feit dat privé-issues een grotere rol gingen spelen tijdens het werk was een grote bron van zorg voor Robbert. Hij besprak dit echter niet met Anja. Vandaar dat de uitbarsting zo uit het niets kwam voor Anja. Dit geeft veel inzicht voor Anja.
Al snel wordt er gesproken over blijven of weg gaan. Er wordt afgesproken dat binnen de vertrouwelijkheid van de mediation een afscheid van elkaar onderzocht kan worden.

Uiteindelijk besluiten beide partijen gezamenlijk dat ze een beëindigingsovereenkomst willen sluiten. Daarin zijn zoveel mogelijk de belangen van Anja mee genomen (behoud van salaris tot de einddatum, (transitie)vergoeding, vergoeding van de kosten van rechtsbijstand, vergoeding loopbaan begeleiding, referenties etc.

 

Verwijzing: op eigen initiatief partijen

Intake: 2 afzonderlijke intake gesprekken

Sessies: 3 plenaire sessies

Looptijd: 4,5 maand

Bron: deze mediation is beschreven in het tijdschrift Nederlandse Mediation en heet daar M 2019/17. Voor de leesbaarheid zijn de namen verzonnen (in tegenstelling tot het gebruik van werknemer en werkgever).


Ben jij mijn leidinggevende?

Lisette en Maartje werken beiden voor een grote overheidsinstelling die net een grote reorganisatie heeft doorstaan. Ook voor Lisette en Maartje heeft dit grote gevolgen gehad.
Lisette was eerst leidinggevende maar is nu in een team geplaatst waarvan de ‘core business’  totaal nieuw voor haar is. Maartje, een oude rot in dat vakgebied, was hiervoor leidinggevende van dit team. Zij ervaart haar nieuwe positie als een degradatie.

Lisette voelt zich niet op haar plaats in het team.  De teamleden zijn zelfsturend en zelfstandig en Lisette voelt zich niet nuttig. Ze wordt voor haar gevoel onvoldoende betrokken bij het werk waardoor zij niet weet wat er speelt in het team.
Tijdens een vergadering met het management team wordt Maartje eerst uitgebreid geprezen voor de manier waarop ze een project heeft aangepakt. Daarna wordt aan Lisette een aantal vragen gesteld over dit project. Lisette is niet geïnformeerd en kan geen antwoord geven. Ze voelt zich in haar hemd gezet in het managementteam. Terug op de afdeling ontploft Lisette en komt het tot een escalatie met Maartje.

Maartje voelt zich niet serieus genomen en betutteld. Lisette bemoeit zich met de kleinste details en kijkt haar op de vingers. Heeft ze geen vertrouwen in haar? Maartje snapt niet waarom Lisette is aangesteld als leidinggevende. Wat voegt ze toe?
De uitbarsting van Lisette komt als een donderslag bij heldere hemel. Uit het veld geslagen gaat Maartje naar huis en meldt zich ziek.

In de gesprekken komt naar voren dat er sterke gevoelens spelen bij beide medewerkers. Ze delen het begrip over het feit dat ze eigenlijk allebei slachtoffer zijn geworden van de reorganisatie. Desondanks is het moeilijk om over de toekomst te praten. Ze willen allebei herstel van de werkrelatie.
De mediator weet het gesprek om te buigen naar overtuigingen en belemmerende gedachten. Zo komt uiteindelijk een constructief gesprek op gang. Er worden concrete afspraken gemaakt. Een van de afspraken is een evaluatie gesprek over 6 weken. Dat gesprek is nooit meer nodig geweest.

 

Verwijzing: aanvraag via de afdeling HR

Intake: 2 gesprekken online

Sessies: 2 plenaire sessies

Looptijd: 3 weken

Bron: deze mediation is beschreven in het tijdschrift Nederlandse Mediation en heet daar NM 2018/29. Voor de leesbaarheid zijn de namen verzonnen (in tegenstelling tot het gebruik van werknemer en werkgever).


Geef me iets uitdagends! Zoek iets uitdagends!

Kees werkt al 24 jaar voor dit bedrijf. Kees is inhoudelijk gedreven en de ICT is zijn natuurlijke habitat. Kees vind dat door chronische onderbezetting de nadruk is verschoven van kwaliteit leveren naar productie. Hij mist uitdaging en heeft bij zijn manager al een paar keer aangegeven dat hij zo niet verder kan. Hij vind dat zijn manager, noch personeelszaken hier iets mee heeft gedaan. Kees voelt zich moe en futloos en meldt zich ziek.

Arjan, de manager van Kees, laat de verantwoordelijkheid graag bij de medewerker zelf. Hij vindt het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt. Als de dagelijkse werkzaamheden zijn gedaan dan liggen er volgens Arjan voldoende leuke uitdagende projecten waarmee aan de slag kan worden gegaan.
Kees is een hele sterke en kwalitatief goede medewerker. De digitale omgeving die hij heeft gebouwd laat dat duidelijk zien. Aan de andere kant is Kees een hele kritische man die zich vaak heel negatief over anderen uitlaat (roddel). Kees heeft tegen personeelszaken gezegd dat hij Arjan een slechte manager vindt. Arjan heeft weinig vertrouwen meer in Kees.

Tijdens de mediation wordt het communicatiepatroon tussen beide heren al snel zichtbaar: wanneer Kees kritisch is wordt Arjan stiller waardoor Kees nog kritischer wordt. Zij kunnen moeilijk begrip voor elkaar opbrengen. In de loop van het gesprek veranderd dit wel. Kees geeft uiteindelijk aan dat hij begrijpt dat het voor de manager best moeilijk is als hij altijd zo kritisch is. De manager geeft aan dat hij ook wel begrijpt dat Kees het gevoel had ‘vast’ te zitten. De mediatoer vraagt hen voor de volgende bijeenkomst hun belangen in kaar te brengen. Daarnaast vraagt hij hen na te denken over 3 oplossingsrichtingen:

  • Arbeidsrelatie voortzetten;
  • Arbeidsrelatie beëindigen;
  • Combinatie van beide;

In het tweede gesprek geeft Kees aan dat hij eigenlijk niet verder kan maar dat hij zich zorgen maakt over zijn inkomsten. Arjan geeft aan dat er een aantal ICT projecten zijn die echt afgemaakt moeten worden. Zowel Kees als Arjan geeft aan dat de digitale leeromgeving behouden en onderhouden moet worden.

Beide partijen besluiten da ze de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen en hun relatie voort te zetten in de vorm van een overeenkomst van opdracht.

Verwijzing: bedrijfsarts heeft mediation geadviseerd

Intake: 2 intake gesprekken

Sessies: 2 plenaire sessies

Looptijd: 5 weken

Bron: deze mediation is beschreven in het tijdschrift Nederlandse Mediation en heet daar NM 2018/30. Voor de leesbaarheid zijn de namen verzonnen (in tegenstelling tot het gebruik van werknemer en werkgever).