House of Mediators HoM LogoHouse of Mediators Blog-overzicht

Wij werken binnen de markt van de advocatuur samen met Chantal Bartels en Tirza Hekster van House of Mediators (HoM). Zij schrijven regelmatig een blog over een actueel onderwerp, hieronder vind je een overzicht van deze blogs. Wij vermelden op deze pagina de titel en een korte omschrijving, voor de volledige blog klik je op de link bij het artikel naar de HoM website.

Blog – 9 april 2016

3 tips voor P&O-ers bij arbeidsconflicten

1. Denk vooral in deze gevallen aan mediation

 • Disfunctionerende medewerkers onder de WWZ:
  Werkgevers moeten sinds de WWZ een volledig (verbeter)dossier aan de rechter kunnen laten zien. De rechter kan een ontbindingsverzoek niet langer toewijzen op grond van een combinatie van ontslaggronden (zoals disfunctioneren én een verstoorde arbeidsrelatie) en u kunt niet meer naar het UWV. Van uw organisatie wordt verwacht dat u a) het onvoldoende functioneren tijdig en concreet met uw medewerker bespreekt, b) dat u (aan de hand van een verbeterplan) de medewerker gedurende een redelijke periode een eerlijke kans geeft om zijn functioneren te verbeteren en c) gemotiveerd aantoont dat binnen een redelijke termijn geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.
  Juist omdat het zo moeilijk is om bij disfunctioneren een goed dossier op te bouwen, is dit voor veel werkgevers reden om – zeker als de verhoudingen dreigen verstoord te raken – samen de functioneringsmogelijkheden bij de mediator te onderzoeken. Komt er onverhoopt geen oplossing, dan kan het mediationtraject voor de rechter alsnog het laatste stukje voor een goed en compleet dossier vormen.
 • Zieke werknemers onder de WWZ:
  Geschillen over ziekte, re-integratie en passende arbeid kunnen bijzonder lastig zijn om op te lossen. Partijen worden door de rechter in die geschillen vooral afgerekend op de manier waarop ze met elkaar communiceren en zich hebben ingespannen. Niet voor niets kiezen veel partijen al jarenlang voor mediation in deze dossiers.
 • Verstoorde arbeidsrelaties onder de WWZ:
  Het dossier over een verstoorde arbeidsverhouding moet het ontslag volledig kunnen dragen. De kantonrechter verwacht dat uit het dossier aannemelijk wordt dat de werkgever zich heeft ingespannen om de verstoorde relatie op te lossen, maar de verstoring onherstelbaar is en dat herplaatsing van de werknemer niet meer mogelijk is. Mediation is – ook volgens de kantonrechter – een adequaat middel om deze inspanningsverplichting na te komen.

2. Pas op met het weigeren van mediation

Stelt uw medewerker voor om het conflict met mediation op te lossen, wijs dan dat voorstel niet te makkelijk af. Dat kan u bij de rechter namelijk duur komen te staan. De rechter kan dat als reden zien om u weg te sturen. Dat betekent niet dat van uw organisatie wordt verlangd om tot in den treure de mediation voort te zetten. Op ieder moment kan de mediation door ieder van de betrokkenen worden beëindigd.
Het werkt trouwens ook andersom. Stelt u bijvoorbeeld in het geval van re-integratieperikelen uw medewerker voor om samen een mediator in te schakelen en weigert hij, dan kan dat in sommige gevallen zelfs betekenen dat hij zijn ontslagbescherming verliest.

3. Zet geen mediation in als het conflict te ver is geëscaleerd

Als partijen alleen nog maar hun gelijk willen halen, emoties niet aan de kant kunnen zetten en afspraken op verschillende wijze interpreteren, is mediation gedoemd te mislukken. Een gezamenlijke oplossing is dan niet meer haalbaar. De weg naar de rechter is dan het beste alternatief.


Blog – 24 februari 2016

5 tips: mediation bij arbeidsconflicten

Voor P&O professionals heeft House of Mediators een aantal praktische tips op een rijtje gezet om mediation bij arbeidsconflicten nog beter te laten werken. Gisteren verscheen het eerste deel in PW de Gids. Lees de laatste blog.

 


Blog – 25 januari 2016

Hoe gaan werknemers in Nederland om met conflicten?

Recent heeft de NVAB haar negatieve advies over toepassing van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten ingetrokken, maar ze komen ook met een eigen Richtlijn Arbeidsconflicten. Welke weg gaat de bedrijfsarts nu volgen bij arbeidsconflict en ziekte? Lees meer.

 


Blog – 4 december 2015

Hoe gaan werknemers in Nederland om met conflicten?

In haar nieuwe boek ‘HBR Guide to Managing Conflict at Work’ spreekt Amy Gallo onder meer over wat medewerkers zelf kunnen doen aan conflicten op de werkvloer. Volgens haar hebben zij vier opties om met het conflict – en hun gevoel van frustratie en ongenoegen – om te gaan. Lees meer.

 


Blog – 16 november 2015

Rechter wijst meer ontslagverzoeken af sinds WWZ

Het Algemeen Dagblad berichtte dat sinds de invoering van de WWZ meer ontslagverzoeken worden afgewezen. Dat stelt werkgevers en werknemers voor problemen. Zijn die problemen niet te voorkomen door – zeker in twijfelgevallen – juist voor arbeidsmediation te kiezen in plaats van naar de rechter te gaan? Lees het hier.

 


Blog – 12 oktober 2015:

Duo’s doen het beter: 1+1=3

Persbericht_Samenwerking_TLT_HoMHet Financieel Dagblad berichtte onlangs dat tweetallen vaak extreem innovatief en creatief zijn en beter presteren dan individuen. Dit was in het kader van de boekbespreking van ‘De kracht van het tweetal’ van Joshua Wolf (FD sept 2015 p. 84). Wolf levert in zijn boek het psychologisch bewijs dat tweetallen aantoonbaar beter presteren. Dat geldt voor de gebroeders Van Gogh, Lennon en McCarthy, Jobs en Wozniak en ga zo maar verder. Als co-mediators verrast dit nieuws ons niet. De kracht van het tweetal kennen wij als co-mediators maar al te goed.
Lees meer in de laatste blog van House of Mediators.

 


Blog – 10 augustus 2015

Mediation bij arbeidsconflicten: de arbeidsmediator

Conflicten op de werkvloer zijn een bekend probleem voor veel bedrijven en werknemers. Het bestaan van een conflict hoeft niet zozeer iets over het bedrijf, het team of de werknemers te zeggen. Zo kan het ontstaan van een conflict een heel logisch gevolg zijn van simpelweg verschillende persoonlijkheden. Soms verbaast het zelfs ons als mediators hoe snel in een mediationgesprek één en ander kan worden ‘rechtgetrokken’. Lees de hele blog.

 


Blog – 30 juni 2015

Mediationwet: komt ‘ie er nu wel of niet?

Recente ontwikkelingen maken het in onze ogen zinvol om in een blog opnieuw aandacht te besteden aan de mediationwetgeving, want komt die er nu wel of niet?
Hoewel krantenkoppen verschenen met teksten als ‘Mediationwet wordt ingetrokken’ is het wetsvoorstel daarmee geenszins van de baan. De voorstellen zijn inderdaad ingetrokken om vervolgens namens de regering opnieuw te worden ingediend. Lees meer over de recente ontwikkelingen.

 


Blog – 8 juni 2015

Meer vraag naar mediation door wijziging ontslagrecht per 1 juli a.s.

Per 1 juli a.s. treedt het nieuwe ontslagrecht in werking. Veel professionals op het gebied van ontslag & arbeid betwijfelen of ontslagprocedures sneller en eenvoudiger worden. Sterker nog: een rondje langs de velden leert dat veel van hen verwachten dat – vanwege de toenemende onzekerheid door het nieuwe ontslagrecht – bij ontslagzaken sneller voor mediation zal worden gekozen dan voorheen. Lees meer over de wijziging ontslagrecht in de laatste blog.

 


Blog – 22 april 2015:

The Lime Tree & House of Mediators starten samenwerking

Persbericht_Samenwerking_TLT_HoMDe specialist op het gebied van mediation-opleidingen, The Lime Tree in Bilthoven start binnenkort samen met de mediation advocaten van House of Mediators met het geven van gezamenlijke trainingen en workshops speciaal voor de vooruitstrevende advocaat. The Lime Tree en House of Mediators willen hun ervaring als opleider resp. mediator-advocaten delen met deze juridische professionals, zodat die kunnen profiteren van de kennis en vaardigheden die al jarenlang met succes in de mediationpraktijk worden toegepast. Met de samenwerking willen zij bovendien advocaten in workshops kort en praktisch voorlichten over actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Lees meer in de laatste blog van House of Mediators.

 


Blog – 2 april 2015

STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten door bedrijfsartsen verworpen

Recent heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten verworpen. Zij is van mening dat de bedrijfsartsen niet gehouden zijn aan de Werkwijzer. De Werkwijzer gaat vooral in op de situaties waarin sprake is van arbeidsverzuim in relatie tot een arbeidsconflict. Welke bezwaren heeft de NVAB tegen we Werkwijzer? Lees meer in de laatste blog van House of Mediators.

 


Blog – 10 maart 2015

Aanpassing wetsontwerp mediation en toegang tot de rechter

In de recente blog van House of Mediators ‘Zin en onzin over de verplichting tot mediation in de nieuwe mediationwetgeving’ hebben wij al gereageerd op verschillende berichten dat in Nederland verplichte mediation zal worden ingevoerd. Afgelopen vrijdag heeft de indiener van de initiatiefwetsvoorstellen Mediation – kamerlid Ard van der Steur – zelf gereageerd. In zijn brief van 6 maart 2015 aan de Tweede Kamer maakt hij zijn bedoeling duidelijk:

“Het gaat in dit wetsvoorstel niet om verplichte mediation maar om een prikkel (…)’”

Bovendien kondigt hij aan het flink bekritiseerde artikel 22a Rv aan te passen. Artikel 22a Rv is het ontwerp wetsartikel dat met name tot zoveel discussie heeft geleid over de vraag of verplichte mediation wordt beoogd. Lees verder ‘Aanpassing wetsontwerp over mediation en toegang tot rechter’.

 


Blog – 3 februari 2015

Zin en onzin over de verplichting tot mediation in de nieuwe wetgeving

Verschillende media hebben de afgelopen week artikelen geplaatst over de nieuwe mediationwetgeving die in de Tweede Kamer plenair werd behandeld. Vooral de verplichting tot mediation kreeg veel aandacht. Wat is er nu werkelijk waar over deze verplichting? Is het echt zo dat de nieuwe mediationwetgeving oplegt dat ieder geschil eerst naar de mediator moet? Of ligt het genuanceerder? De zin en onzin over de verplichting tot mediation.

 


Blog – 6 januari 2015

Mediation, een vanzelfsprekend alternatief bij WMO bezwaren?

Kan mediation bij bezwaren tegen beslissingen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden ingezet?
HoM stelt dat mediation een vanzelfsprekend alternatief is bij WMO bezwaren, zoals de beslissing over WMO-ondersteuning, de toewijzing van een maatwerkvoorziening of de uitvoering van de zorgvraag. Lees de blog.

 


Blog – 21 augustus 2014

Hoe vind je de beste mediator voor zakelijke mediation?

Als een zaak zich leent voor mediation moet de beste mediator voor de zakelijke mediation worden gevonden. Hoe vind je een geschikte mediator? Mediators zijn er in alle soorten en maten. Het is geen beschermd beroep dus iedereen kan zich mediator noemen. Waar moet je dan op letten? Lees welke aspecten van belang zijn bij de keuze van de meest geschikte mediator voor zakelijke mediation.

 


Blog – 9 juli 2014

De rol van de bedrijfsjurist bij de opmars van mediation

Mediation is te waardevol om slechts als alternatief – Alternative Dispute Resolution (ADR) – door het leven te gaan. Steeds meer bedrijven en hun bedrijfsjuristen ontdekken de waarde van mediation en geven de voorkeur aan mediation bij voorkomende geschillen. Op het ‘First Annual Event’ van de Vereniging Corporate Mediation werd aandacht gevraagd voor de rol van de bedrijfsjurist bij de opmars van mediation (en overige methoden van alternatieve conflictoplossing). HoM was als gast aanwezig, lees meer.

 


Blog – 1 juli 2014

The Lime Tree & House of Mediators

The Lime Tree - House of Mediators 2014House of Mediators is uitgenodigd door het gerenommeerde mediation opleiding instituut The Lime Tree om als hun ambassadeur mee te gaan naar het SDU advocatencongres 2014. De mediationadvocaten van House of Mediators zijn bij The Lime Tree opgeleid tot MfN-registermediators. The Lime Tree vond HoM een mooi voorbeeld hoe mediation in de advocatenpraktijk kan worden benut. The Lime Tree heeft zich gespecialiseerd in het trainen in mediation (conflictbemiddeling) en het opleiden van mediators (conflictbemiddelaars). Bekijk de blog over het advocatencongres 2014.

 


Blog – 26 juni 2014

Mediation: een passend middel bij aanbestedingsgeschillen

Is mediation een passend middel bij aanbestedingsgeschillen? Welke rol kan mediation spelen bij het oplossen van aanbestedingsgeschillen? Kunnen partijen al van te voren contractueel afspreken dat eventuele geschillen met mediation worden opgelost? Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van mediation in de wetgeving? In dit artikel, dat is gepubliceerd in de Tender Nieuwsbrief van juni 2014, gaan de mediators van House of Mediators in op de toenemende waarde van mediation bij aanbestedingen en uitvoeringsgeschillen. Lees hier het artikel.

 


Blog – 1 april 2014

House of Mediators opent haar deuren!

House of Mediators opent haar deurenHouse of Mediators is in de lucht! Wij, Tirza Hekster en Chantal Bartels hebben er voor gekozen om een andere draai te geven aan onze rol en werkzaamheden als (traditionele) procesadvocaat. Als mediators willen wij partijen begeleiden hun zakelijk geschil zelf op te lossen. Mediation is een heel mooi middel waarbij partijen in een vertrouwelijke omgeving met behoud van de relatie tot een oplossing komen die hun past. Dit gaat vele malen sneller en is veel goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Maar het belangrijkste is ons inziens dat de oplossing die door mediation wordt gerealiseerd beide partijen past. Het leidt tot een win-win situatie. Daar willen wij met HoM met alle kracht en inzet aan bijdragen! Lees meer over de opening van House of Mediators.