Zsuzsanna heeft ruim 15 jaar ervaring als procesbegeleider in diverse rollen en functies. Binnen het bedrijfsleven en de overheid. De rode draad in haar loopbaan is het begeleiden van mensen en processen in organisaties naar win-win situaties en duurzame oplossingen. Zij is gedreven, open en nieuwsgierig en communiceert met respect en mededogen. Door empatisch te luisteren weet zij emoties in conflicten op een constructieve wijze een plaats te geven. Creativiteit en een vleugje humor past ze ook graag toe. Mensen ervaren haar als toegankelijk en authentiek. Dit maakt Zsuzsanna een prettige gesprekspartner en een effectieve mediator.

Zij heeft ervaring met arbeidsconflicten, burenruzies en het begeleiden van teams. Haar aanpak is gebaseerd op de systeemtheorie en verbindende communicatie. Waar de samenwerking schuurt, waar vertrouwen onvoldoende of niet vanzelfsprekend meer is, maar ook in geval van moeizame veranderingsprocessen die maar niet tot de gewenste veranderingen leiden, leidt deze aanpak op een snelle en effectieve manier tot verandering en het gewenste resultaat.

De begeleiding door Zsuzsanna is gericht op het ontdekken van patronen die men niet (meer) ziet, deze bespreekbaar maken en te doorbreken. Deze aanpak zet teams en individuen in hun kracht door niet te focussen op de schuldvraag en waarheidsvinding maar op een respectvolle manier en met positieve aandacht de onderlinge verhoudingen, belangen en behoeftes centraal te stellen. Hierdoor zijn de deelnemers (opnieuw) in staat een passende aanpak en oplossingen te vinden.