Vanuit de overtuiging dat het oplossen van conflicten zoveel beter kan dan door slechts een van de partijen in het gelijk te stellen. En dat in bijna elk conflict een oplossing zit verscholen, die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is. Heb ik mij toegelegd op mediation. Het proces waarbij partijen zelf het conflict oplossen met de hulp van een onafhankelijke derde, de mediator. Ik ben vooral werkzaam in de regio Maastricht, het Heuvelland en Parkstad, maar ook in de rest van de provincie Limburg.

Als NMI registermediator werk ik volgens de kwaliteitseisen en normen van het Nederlands Mediation Instituut. Ingewikkelde abstracte problemen breng ik terug naar een concreet en begrijpelijk niveau. Ik ben werkzaam als mediator in arbeids- en familiezaken. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit:

  • het voorkomen van escalatie van een conflict en het herstel van de relatie tussen partijen
  • het verzorgen van het (echt)scheidingstraject vanaf de scheidingsmelding tot en met de juridische afwikkeling via de rechtbank
  • door middel van exit-mediation zorgen voor goede afspraken over de beëindiging van het dienstverband.

Bij de afronding van de mediation is het van groot belang de gezamenlijke oplossing goed vast te leggen. Beide partijen moeten zich in de vastlegging herkennen, maar deze moet ook correct en uitvoerbaar zijn als waarborg naar de toekomst.