Als mediator richt ik me met name op (groeps)mediations bij de overheid en semi-overheid en op conflicten binnen teams. Het verbeteren van de onderlinge samenwerking staat daarbij zonder uitzondering centraal.

Daarbij heb ik speciale interesse voor de (groeps)dynamiek en het systeem waartoe deelnemers behoren. De wisselende posities die deelnemers ten opzichte van elkaar innemen, onderlinge verhoudingen die voortdurend wijzigen en de invloed die belanghebbenden achter de schermen uitoefenen, krijgen mijn volledige aandacht.

Karen van Oyen heeft sinds 2000 een mediationpraktijk in Amsterdam. Ze is voormalig trainer/docent Communicatie en combineert momenteel haar mediationpraktijk met haar functie van docentbegeleider en onderwijsadviseur in het hoger onderwijs. Ze is medeauteur van Handboek Mediation (Sdu 2017).