Workshop Teamconflicten oplossen

Veel benaderingen gericht op het verbeteren van teamsamenwerking hebben een psychologische bril; ze kijken naar karakters, talenten en gebreken en hoe die al dan niet matchen. Binnen de systemische aanpak ligt de aandacht vooral op de interacties van de onderdelen van een team (teamleden) en op de functies die zij voor elkaar hebben. De sociale context is het uitgangspunt; die context geeft betekenis aan gedrag (‘knap’ is dan ‘knapper dan wie?’). Deze systeembenadering werkt vanuit een aantal principes waaronder:

Relatienetwerk: er wordt gekeken naar de teamleden en hun onderlinge relaties. Kenmerkend is dat als er één relatie binnen het netwerk verandert, dit invloed heeft op alle andere relaties.

Circulaire causaliteit: in een interactie is altijd sprake van ‘gelijktijdige wederkerigheid’: de oorzaak is het gevolg en het gevolg is de oorzaak. Dit effect wordt versterkt in conflictsituaties (hoe meer de een… des te meer zal de ander…). Als oorzaak en gevolg binnen een voortdurend patroon wederkerig met elkaar verbonden zijn, is ‘de oorzaak’ niet meer waarneembaar. Het op zoek gaan naar de oorzaak leidt eerder tot instandhouding dan tot doorbreking van het patroon.

Triades: als er een conflict (wrijving, spanning) is tussen twee partijen zal – als de spanning te groot wordt – er altijd een derde partij worden gevonden waarlangs de spanning kan wegvloeien. Een dergelijke triade kent een aantal natuurkundige principes waarvan de belangrijkste is dat er altijd naar evenwicht wordt gezocht (wij verdragen geen tegenstrijdigheden) dus: ‘de vriend van mijn vriend is mijn vriend’, de vijand van mijn vriend is mijn vijand etc.’). Inzicht in dergelijke triades heeft een voorspellende waarde in het relatienetwerk. Het geeft informatie over welke banden moeten worden versterkt en welke moeten worden verweekt binnen het team.

Systemische interventies zijn dan ook gericht op het relatienetwerk binnen het team. Zo kunnen een aantal systemische vragen worden gesteld die niet zo zeer bedoeld zijn om meer informatie (de waarheid) te krijgen als wel dat zij meer informatie geven over de relaties en de interacties.

Workshop Teamconflicten oplossen

Veel benaderingen gericht op het verbeteren van teamsamenwerking hebben een psychologische bril; ze kijken naar karakters, talenten en gebreken en hoe die al dan niet matchen. Binnen de systemische aanpak ligt de aandacht vooral op de interacties van de onderdelen van een team (teamleden) en op de functies die zij voor elkaar hebben. De sociale context is het uitgangspunt; die context geeft betekenis aan gedrag (‘knap’ is dan ‘knapper dan wie?’). Deze systeembenadering werkt vanuit een aantal principes waaronder:

Relatienetwerk: er wordt gekeken naar de teamleden en hun onderlinge relaties. Kenmerkend is dat als er één relatie binnen het netwerk verandert, dit invloed heeft op alle andere relaties.

Circulaire causaliteit: in een interactie is altijd sprake van ‘gelijktijdige wederkerigheid’: de oorzaak is het gevolg en het gevolg is de oorzaak. Dit effect wordt versterkt in conflictsituaties (hoe meer de een… des te meer zal de ander…). Als oorzaak en gevolg binnen een voortdurend patroon wederkerig met elkaar verbonden zijn, is ‘de oorzaak’ niet meer waarneembaar. Het op zoek gaan naar de oorzaak leidt eerder tot instandhouding dan tot doorbreking van het patroon.

Triades: als er een conflict (wrijving, spanning) is tussen twee partijen zal – als de spanning te groot wordt – er altijd een derde partij worden gevonden waarlangs de spanning kan wegvloeien. Een dergelijke triade kent een aantal natuurkundige principes waarvan de belangrijkste is dat er altijd naar evenwicht wordt gezocht (wij verdragen geen tegenstrijdigheden) dus: ‘de vriend van mijn vriend is mijn vriend’, de vijand van mijn vriend is mijn vijand etc.’). Inzicht in dergelijke triades heeft een voorspellende waarde in het relatienetwerk. Het geeft informatie over welke banden moeten worden versterkt en welke moeten worden verweekt binnen het team.

Systemische interventies zijn dan ook gericht op het relatienetwerk binnen het team. Zo kunnen een aantal systemische vragen worden gesteld die niet zo zeer bedoeld zijn om meer informatie (de waarheid) te krijgen als wel dat zij meer informatie geven over de relaties en de interacties.

 • Data en locatie
 • Trainer(s)
 • Periode Locatie
  14-12-2023 The Lime Tree (Bilthoven)
  Trainer(s)
  Steve Whittaker Direct inschrijven
  Dag DatumTijd
  Donderdag14-12-202310:00 - 12:00 uur
 •   Steve Whittaker MSc
    Directeur