Corona maatregelen

Update 14 januari 2022: Vanwege de lockdown kunnen we helaas nog geen trainingen geven op onze externe locaties. Trainingen bij ons op kantoor in Bilthoven gaan wel door. We wachten af wat er 24 januari besloten wordt door het kabinet. Zodra de horeca weer opengesteld wordt kunnen wij ook daar weer van start!

Mediation in strafzaken

CaleidoscoopThe Lime Tree en Caleidoscoop Leertrajecten bieden samen deze specialisatie aan. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking tussen opleiders in mediation zorgt voor een beter en gevarieerder aanbod in opleidingen.

Het is bijna 10 jaar geleden dat artikel 51h Wetboek van Strafvordering in werking trad: de grondslag voor de introductie van mediation in lopende strafzaken.

Onze trainers Jent Bijlsma en Janny Dierx hebben vanaf het eerste uur bijgedragen aan het tot stand komen van verwijzing naar mediation in de politiefase (bij, ter voorkoming van of na aangifte) en tijdens het strafproces (tijdens de onderzoeksfase of vanaf de terechtzitting zowel in eerste aanleg als bij hoger beroep). Jent en Janny schreven samen het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation van de Sdu (2017).

Als de strafzaak wordt verwezen, doet het strafrecht even een stapje terug totdat duidelijk is of partijen ook zelf tot (gedeeltelijk) herstel kunnen komen. De mediator in strafzaken begeleidt dat proces.
Inmiddels in mediation onder strafrechters, officieren van justitie en advocaten een bekend verschijnsel geworden.

Mediators in strafzaken werken binnen de context van het strafrechtssysteem en hebben te maken met hoogopgelopen conflicten, (ernstig) grensoverschrijdend gedrag met soms trauma’s en ernstig letsel tot gevolg. Dat vergt een assertieve, alerte houding van de mediator en het beheersen van een directieve proces begeleiding.

In deze specialisatie leer je hoe je partijen die te maken hebben met aangiftes over vernieling, mishandeling, stalking, bedreiging, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en bijvoorbeeld fraude zorgvuldig door het mediation proces begeleidt, met aandacht voor zowel de belangen van slachtoffers en dader als die van andere mogelijke betrokkenen.

Aangezien mediations in lopende strafzaken in Nederland in comediation worden uitgevoerd, besteden we veel aandacht aan het werken in tweetallen en het optimaal benutten van deze werkwijze.

In de opleiding maak je kennis met veel theorie en wetenschappelijke artikelen en wordt elke trainingsdag geoefend met casuïstiek uit de praktijk.

Doelstellingen
Aan het eind van deze opleiding:

 • Heb je inzicht in jouw eigen waarden en normen in relatie tot het strafrecht, de hoofdrolspelers en de inzet van mediation;
 • Heb je indringend nagedacht over de waarde en betekenis van maatschappelijk effectieve rechtspleging in strafzaken;
 • Leer je wat het belang is van conflictanalyse in lopende strafzaken en hoe je dat doet;
 • Weet je hoe je secundaire victimisatie kunt voorkomen;
 • Ben je in staat om toch een mediation op te starten als het slachtoffer en de verdachte bij aanvang een volstrekt andere lezing van ‘de feiten’ hebben;
 • Beschik je over voldoende kennis van strafrecht en strafprocesrecht om je plaats als mediator in strafzaken in te nemen;
 • Heb je inzicht over de manieren waarop mediation de strafrechtspleging raakt;
 • Kun je een deugdelijke slot- dan wel vaststellingsovereenkomst schrijven, die door de verwijzer niet kan worden gebruikt als ‘aanvullend bewijs’;
 • Is de manier waarop je mediation inzet en caucusgesprekken toepast drastisch veranderd;
 • Kun je herstelbemiddeling toepassen, ook buiten de strafrechtelijke context.

Bestemd voor
Mediators die de basisvaardigheden goed beheersen en zich nu willen bekwamen in het omgaan met heftig conflictgedrag.
Mediators die zich willen ontwikkelen in het werkveld van mediation in strafzaken en/of het toepassen van herstelbemiddeling in het onderwijs, jeugdzorg, heftige scheidingsprocessen, wijkconflicten, enzovoorts.
Aan de opleiding doen ook regelmatig verwijzers en professionals mee uit de strafrechtsketen en ketenpartners zoals Raad voor de Kinderbescherming, Maatschappelijke Ontwikkeling, politie, Openbare Orde en Veiligheid.

Deelnemers die u voorgingen over deze opleiding:

“Vakinhoudelijk een top-training. De meeste theorie was absoluut nieuw voor mij!”

“Hele goede oefeningen. Zonder meer eye-openers!”

“Uitstekend cursusmateriaal. Het was veel maar inhoudelijk relevant”

“Ik begrijp mijn eigen positie, rol en bevoegdheden in conflicten nu beter”

“Mijn zicht op dilemma’s is uitgebreid”

“Met name de doorlopende interacties tussen groep en trainers (uitwisselen van ervaringen vanuit verschillende beroepsgroepen) vond ik nuttig”

“De door de trainers gedeelde praktijkervaringen vond ik heel nuttig”

De deelnemers aan deze specialisatie zijn ook enthousiast over de prettige sfeer die deze trainers weten te scheppen.

Corona maatregelen

Update 14 januari 2022: Vanwege de lockdown kunnen we helaas nog geen trainingen geven op onze externe locaties. Trainingen bij ons op kantoor in Bilthoven gaan wel door. We wachten af wat er 24 januari besloten wordt door het kabinet. Zodra de horeca weer opengesteld wordt kunnen wij ook daar weer van start!

Mediation in strafzaken

CaleidoscoopThe Lime Tree en Caleidoscoop Leertrajecten bieden samen deze specialisatie aan. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking tussen opleiders in mediation zorgt voor een beter en gevarieerder aanbod in opleidingen.

Het is bijna 10 jaar geleden dat artikel 51h Wetboek van Strafvordering in werking trad: de grondslag voor de introductie van mediation in lopende strafzaken.

Onze trainers Jent Bijlsma en Janny Dierx hebben vanaf het eerste uur bijgedragen aan het tot stand komen van verwijzing naar mediation in de politiefase (bij, ter voorkoming van of na aangifte) en tijdens het strafproces (tijdens de onderzoeksfase of vanaf de terechtzitting zowel in eerste aanleg als bij hoger beroep). Jent en Janny schreven samen het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation van de Sdu (2017).

Als de strafzaak wordt verwezen, doet het strafrecht even een stapje terug totdat duidelijk is of partijen ook zelf tot (gedeeltelijk) herstel kunnen komen. De mediator in strafzaken begeleidt dat proces.
Inmiddels in mediation onder strafrechters, officieren van justitie en advocaten een bekend verschijnsel geworden.

Mediators in strafzaken werken binnen de context van het strafrechtssysteem en hebben te maken met hoogopgelopen conflicten, (ernstig) grensoverschrijdend gedrag met soms trauma’s en ernstig letsel tot gevolg. Dat vergt een assertieve, alerte houding van de mediator en het beheersen van een directieve proces begeleiding.

In deze specialisatie leer je hoe je partijen die te maken hebben met aangiftes over vernieling, mishandeling, stalking, bedreiging, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en bijvoorbeeld fraude zorgvuldig door het mediation proces begeleidt, met aandacht voor zowel de belangen van slachtoffers en dader als die van andere mogelijke betrokkenen.

Aangezien mediations in lopende strafzaken in Nederland in comediation worden uitgevoerd, besteden we veel aandacht aan het werken in tweetallen en het optimaal benutten van deze werkwijze.

In de opleiding maak je kennis met veel theorie en wetenschappelijke artikelen en wordt elke trainingsdag geoefend met casuïstiek uit de praktijk.

Doelstellingen
Aan het eind van deze opleiding:

 • Heb je inzicht in jouw eigen waarden en normen in relatie tot het strafrecht, de hoofdrolspelers en de inzet van mediation;
 • Heb je indringend nagedacht over de waarde en betekenis van maatschappelijk effectieve rechtspleging in strafzaken;
 • Leer je wat het belang is van conflictanalyse in lopende strafzaken en hoe je dat doet;
 • Weet je hoe je secundaire victimisatie kunt voorkomen;
 • Ben je in staat om toch een mediation op te starten als het slachtoffer en de verdachte bij aanvang een volstrekt andere lezing van ‘de feiten’ hebben;
 • Beschik je over voldoende kennis van strafrecht en strafprocesrecht om je plaats als mediator in strafzaken in te nemen;
 • Heb je inzicht over de manieren waarop mediation de strafrechtspleging raakt;
 • Kun je een deugdelijke slot- dan wel vaststellingsovereenkomst schrijven, die door de verwijzer niet kan worden gebruikt als ‘aanvullend bewijs’;
 • Is de manier waarop je mediation inzet en caucusgesprekken toepast drastisch veranderd;
 • Kun je herstelbemiddeling toepassen, ook buiten de strafrechtelijke context.

Bestemd voor
Mediators die de basisvaardigheden goed beheersen en zich nu willen bekwamen in het omgaan met heftig conflictgedrag.
Mediators die zich willen ontwikkelen in het werkveld van mediation in strafzaken en/of het toepassen van herstelbemiddeling in het onderwijs, jeugdzorg, heftige scheidingsprocessen, wijkconflicten, enzovoorts.
Aan de opleiding doen ook regelmatig verwijzers en professionals mee uit de strafrechtsketen en ketenpartners zoals Raad voor de Kinderbescherming, Maatschappelijke Ontwikkeling, politie, Openbare Orde en Veiligheid.

Deelnemers die u voorgingen over deze opleiding:

“Vakinhoudelijk een top-training. De meeste theorie was absoluut nieuw voor mij!”

“Hele goede oefeningen. Zonder meer eye-openers!”

“Uitstekend cursusmateriaal. Het was veel maar inhoudelijk relevant”

“Ik begrijp mijn eigen positie, rol en bevoegdheden in conflicten nu beter”

“Mijn zicht op dilemma’s is uitgebreid”

“Met name de doorlopende interacties tussen groep en trainers (uitwisselen van ervaringen vanuit verschillende beroepsgroepen) vond ik nuttig”

“De door de trainers gedeelde praktijkervaringen vond ik heel nuttig”

De deelnemers aan deze specialisatie zijn ook enthousiast over de prettige sfeer die deze trainers weten te scheppen.

 • Data en locatie
 • Trainer(s)
 • Werkwijze
 • Periode Locatie
  29-9-2022 - 8-12-2022 Berckeley Square (Amsterdam)
  Trainer(s)
  Jent Bijlsma, Janny Dierx Direct inschrijven
  Dag DatumTijd
  Donderdag29-09-202210:00 - 19:00 uur
  Donderdag06-10-202210:00 - 19:00 uur
  Donderdag03-11-202210:00 - 19:00 uur
  Donderdag24-11-202210:00 - 19:00 uur
  Donderdag08-12-202210:00 - 19:00 uur
 • Janny Dierx  Mr. Janny Dierx
    
  Jent Bijlsma  Drs. Jent Bijlsma
    

  Daarnaast zijn er gastdocenten van de Nationale Politie, de advocatuur, het Openbaar Ministerie en/of de rechterlijke macht.

 • Tijdens de opleiding gebruiken we de volgende leermethoden:

  • Oefeningen dialoog – reflectie – inteviewing;
  • Onderwijsleergesprekken, rollenspellen, (demonstratie)video’s;
  • Huiswerkopdrachten en veldwerk;
  • Conflictanalyse;
  • Presentaties;
  • Ontmoetingen met professionals en gastdocenten uit de strafrechtpraktijk.